RÜHMAD

Tallinna Liivalossi Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kõigis rühmades eesti keeles. Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja   Liina käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja Monica

Aiarühmad on avatud 07.00-19.00. Sõimerühm 07.30-18.00

Rühmad 2019/2020 õppeaastal

LIIVALAIA 30

Naerulinnud  -sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-3

Õpetajad: Merike  ja Catlin

Õpetaja abi: Helge Maarja

Päikesejänkud -  aiarühm, lapsed vanuses 3-5

Rühmas kasutatakse Hea Alguse metoodikat

Õpetaja: Piret

Õpetaja assistent: Keili

Õpetaja abi: Maie

Lepatriinud  - liitrühm, lapsed vanuses 2-4

Õpetajad: Monika ja Liina

Õpetaja abi: Getlin

LEMBITU  14

Mõmmikud -  liitrühm, lapsed vanuses 2-4

Õpetajad: Eve ja Reet

Õpetaja abi: Riina

Mürakarud –  aiarühm, lapsed vanuses 5-6

Rühmas kasutatakse õppeprogrammi “Samm-sammult” 

Õpetajad: Kaire ja Kadi

Õpetaja abi: Riina

LEMBITU 6

Lotted -  aiarühm, lapsed vanuses 3-5

Õpetajad: Aleksandra ja Eliisa

Õpetaja abi: Veronika

Rühm osaleb projektis “Kiusamisest vaba lasteaed”

Sipsikud -aiarühm, lapsed vanuses 6-7

Rühm osaleb projektis “Kiusamisest vaba lasteaed!”

Õpetajad: Kristina ja Hanna

Õpetaja abi: Ederi

 

 

 

 

Lehte uuendati: 10/02/2020

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee