RÜHMAD

Tallinna Liivalossi Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kõigis rühmades eesti keeles. Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja   Liina käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja Monica

Aiarühmad on avatud 07.00-19.00. Sõimerühm 07.30-18.00

Rühmad 2018/2019 õppeaastal

LIIVALAIA 30

Naerulinnud  -aiarühm, lapsed vanuses 6-7

Õpetajad: Merike  ja Hedi

Õpetaja abi: Helge Maarja

Päikesejänkud -  aiarühm, lapsed vanuses 3-5

Rühmas kasutatakse Hea Alguse metoodikat

Õpetajad: Piret ja Maarja

Õpetaja abi: Maie

Lepatriinud  - sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-3

Õpetajad: Jaanika ja Anni

Õpetaja abi: Getlin

LEMBITU  14

Mõmmikud -  sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-3

Õpetajad: Eve ja Reet

Õpetaja abi: Riina

Mürakarud –  aiarühm, lapsed vanuses 4-5

Rühmas kasutatakse õppeprogrammi “Samm-sammult” 

Õpetajad: Kaire ja Kadi

Õpetaja abi: Riina

LEMBITU 6

Lotted -  liitrühm, lapsed vanuses 2-4

Õpetajad: Mariann ja Eliisa

Õpetaja abi: Niina

Sipsikud -aiarühm, lapsed vanuses 5-6

Rühm osaleb projektis “Kiusamisest vaba lasteaed!”

Õpetajad: Kristina ja Hanna

Õpetaja abi: Ederi

 

 

 

 

Lehte uuendati: 24/08/2018

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee