LASTEAIATASU

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö “kohatasuks”) ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks on alates 1. jaanuarist 2018 61 eurot

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja  Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21. detsember 2017 nr 1.-2/674 (.pdf). Tallinnas on vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus:

  • sõimerühmas 1,63 eurot
  • aiarühmas  2.10  eurot

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine”.

Lehte uuendati: 08/01/2018

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee