ÕPPEAASTA TEEMA JA EESMÄRGID

2018/2019 õppeaasta teema:  Ega tarkus ainult raamatus ole

 ÕPPEAASTA EESMÄRK

  • Õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse väärtuskasvatuse põhimõtteid läbi erinevate last toetavate metoodikate 

PÕHIMÕTTED NENDE TÄITMISEKS 

Igal rühmal on lisaks 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

 

Lehte uuendati: 24/08/2018

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee