AVALEHT

Tallinna Liivalossi Lasteaed on eelkooliealistele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Liivalossi Lasteaed on seitsme rühmaline lasteaed ning asub Tallinna kesklinnas elumajade esimestel korrustel kolmel erineval aadressil:

Liivalaia 30 – Naerulinnud, Päikesejänkud ja Lepatriinud

Lembitu 14 – Mõmmikud ja Mürakarud

Lembitu 6 – Sipsikud ja Lotted

Majade taga asuvad aiaga piiratud õuealad

Aiarühmad on avatud 7.00-19.00,  sõimerühm 7.30-18.00

Õppe- ja kasvatustöö toimub kõigis rühmades eesti keeles. Iga maja väike kollektiiv ise on nagu väike pere. Ühised mured, rõõmud jagatakse  üksteisega luues samas turvalise, üksteisest hooliva ning austava suhtumise. See omakorda kandub edasi lastele ning lastevanematele, mis on igati positiivne.  Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja.

Lasteaial on oma logo, lipp ja laul.

Tallinna Liivalossi Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2012 aasta detsembri kuust. 2013 aasta märtsis liitusime projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. 2017 aasta septembris liitusime Programmiga “Roheline kool” (Eco-Schools).

Meie tegemisi saad vaadata ka meie facebooki lehel https://www.facebook.com/Liivalossi/ ja meie blogist https://ecoliivaloss.weebly.com/

 

tervistedendav.png  kiusamisest.jpg  Roheline Kool100pilli

Lehte uuendati: 01/09/2021

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee