TÖÖKORRALDUS

Liivalossi Lasteaia töökorraldus

Aiarühmad on avatud esmaspäevast reedeni  kell 7.00 – 19.00.  Sõimerühm on avatud kell 7.30-18.00

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid  eelnevalt kirjalikult rühma stendil ja e-posti vahendusel.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra  (Töölepingu Seadus § 53).

Lasteaia suvise kollektiivpuhkus aeg teatakse lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses laste vähesusega.

Tallinna Liivalossi Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kõigis rühmades eesti keeles. Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja  käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja.

Lehte uuendati: 19/10/2017

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee