Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium (riikliku järelevalve dokumendid

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Lehte uuendati: 14/02/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee

You must be logged in to post a comment.