ÕPPEMETOODIKAD

ÕPPEMETOODIKA

Laste õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel kasutatakse erinevaid metoodikaid ning tööviise:

  •   Mängu kaudu õppimine – mäng on lapse põhitegevus ja toetab isiksuse terviklikku arengut, aitab väärtustada humaanseid ja demokraatlikke suhteid
  •   Tegevused on lõimitud – õppeprotsess on rajatud erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele tegevustele, mis omakorda soestatakse nädala teemade abil
  •   J. Käisi üldõpetuse põhimõtet – õppe- ja kasvutustöö läbiviimisel kasutatakse üldõpetuse põhimõtet, koduloolisuse printsiipi, kus õpetatav on seotud kodukoha, ümbritseva looduse, lapse elu ja ümbritseva keskkonnaga
  •  Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ põhimõtteid, mis on ennetava iseloomuga ja üles ehitatud sotsiaalsete käitumismudelite harjutamisele ning mille eesmärk on tugevdada lastevahelist ühtsustunnet. Käitumismudelite omaks võtmisega kujuneb lastel välja hea ja püsiv käitumiskultuur (www.kiusamisestvabaks.ee)
  • Samm-sammult õppeprogramm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale. (http://samm-sammult.ee/)
  • Õuesõpet ja avastuslikku õpet

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee

You must be logged in to post a comment.