LASTEAIAST

Missioon, visioon, väärtused

Lasteaia missioon:

Oleme lapsekeskne lasteaed, kus koostöös lastevanematega on lastele loodud kaasaegne ja mitmekülgne kasvu- ja õpikeskkond.

Lasteaia visioon:

Oleme avatud ja usaldusväärne lasteaed, kus väärtustatakse lapse tervist ja tema igakülgset arengut.

Lasteaia põhiväärtused

Lapsekesksus (lapsest lähtumine, valikute võimaldamine, mängu kaudu õppimine)
Avatus (koostööle, uuendustele)
Positiivsus  (julgus, sõbralikkus, esteetilisus, loovus)
Sallivus ja hoolivus (tervisest hoolimine, paindlikkus, vastutustunne, märkamine, austamine)

 

Lehte uuendati: 19/10/2017

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee