RÜHMAD

Tallinna Liivalossi Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kõigis rühmades eesti keeles. Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja   Liina käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja Pille-Riin

Aiarühmad on avatud 07.00-19.00. Sõimerühm 07.30-18.00

Rühmad 2020/2021 õppeaastal

LIIVALAIA 30

Naerulinnud  -liitrühm, lapsed vanuses 2-4

Õpetajad: Merike  ja Catlin

Õpetaja abi: Merit

Päikesejänkud -  aiarühm, lapsed vanuses 4-7

Rühmas kasutatakse Hea Alguse metoodikat

Õpetaja: Piret ja Keil

Õpetaja abi: Maie

Lepatriinud  - aiarühm, lapsed vanuses  3-5

Õpetajad: Monika ja Ketly

Õpetaja abi: Kadi

LEMBITU  14

Mõmmikud -  aiarühm, lapsed vanuses 3-5

Õpetajad: Eve ja Reet

Õpetaja abi: Riina

Mürakarud –  aiarühm, lapsed vanuses 6-7

Rühmas kasutatakse õppeprogrammi “Samm-sammult” ja projektõpet 

Õpetajad: Kaire ja Kadi

Õpetaja abi: Riina

LEMBITU 6

Lotted -  aiarühm, lapsed vanuses 4-6

Õpetajad: Aleksandra ja Eliisa

Õpetaja abi: Veronika

Rühm osaleb projektis “Kiusamisest vaba lasteaed”

Sipsikud -sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-2

Rühm osaleb projektis “Kiusamisest vaba lasteaed!”

Õpetajad: Liis ja Hanna

Õpetaja abi: Ederi

 

 

 

 

Lehte uuendati: 25/08/2020

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee