LASTEAIATASU

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö “kohatasuks”) ja toidurahaks.

Alates 1. jaanuarist 2020 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määrus nr 115 Töötasu alammäära kehtestamine (01.01.2020)

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toidupäeva maksumus:

  • sõimerühmas (1,5-3a.)  1.75€
  • nooremas rühmas (3-5a.)  1.80€
  • keskmises rühmas (5-6a.)  1.90€
  • vanemas rühmas (6-7a.)  1.95€

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine”.

Lehte uuendati: 02/01/2020

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee