Arengukava

Tallinna Liivalossi Lasteaed on Tallinna 64 Lasteaia õigusjärglane, mis avati 1960 aasta esimeses kvartalis kaherühmalise lasteasutusena kortermaja I korrusel.

·  1960 – 2003 oli lasteaia töö – ja õppekeeleks vene keel.

·  01.septembrist 2003 oli lasteaias üks vene õppekeelega ja üks eesti õppekeelega liitrühm

·  07. aprillil 2005 nimetati Tallinna 64.lasteaed Tallinna Liivalossi Lasteaiaks.

·  01.septembrist 2005 on lasteaia töö – ja õppekeeleks eesti keel.

·  16.veebruarist 2009 lisandus 1 sõimerühm ja saal

·  01.oktoobrist 2010 ühendati Tallinna Kaisukaru Lasteaed Tallinna Liivalossi Lasteaiaga ja lasteaed kujunes 7 rühmaliseks lasteaiaks.

Õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on riiklik õppekava alusel koostatud ja täiendatud  lasteaia õppekava. Lasteaial on Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba.

7 rühmaline lasteaed asub kolmel erineval aadressil Liivalaia 30 (2 aiarühma ja 1 sõimerüm). Lembitu tn 6 (1 aiarühm ja 1 sõimerühm) ja Lembitu tn 14 ( 2 aiarühma).

Tallinna Liivalossi Lasteaia teeb eriliseks tema paiknemine kolmes erinevas majas, millest omakorda sõimerühm koos saaliga asuvad ühe maja teises tiivas.

Tallinna Liivalossi Lasteaia arengukavaga saate tutvuda alloleval lingil:

Tallinna Liivalossi Lasteaia arengukava 2020-2022

Lehte uuendati: 03/02/2020

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee