ÕPPEAASTA TEEMA JA EESMÄRGID

ÕPPEAASTA TEEMA 2021/2022: 

ÕNNELIK LAPS ON TERVE LAPS

 

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

-         Lapsele on loodud turvaline, avatud, mitmekülgne ning innustav õpikeskkond (toas ja õues), kus laps omandab uusi teadmisi ning kogemusi uurides ja katsetades (õnnelik ja õpihimuline laps) 

-         Lasteaia ja pere koostöös tugevnevad ühised väärtused, mille toel laps hoolib enda ja kaaslaste tervisest ning mõistab tervist hoidvate tegevuste tähtsust (tervist hoidvaid tegevusi väärtustav laps).

 

Igal rühmal on lisaks 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

 

Lehte uuendati: 01/09/2021

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee