ÕPPEAASTA TEEMA JA EESMÄRGID

ÕPPEAASTA TEEMA 2020/2021: 

Tegutse olevikus, et olla edukas tulevikus!

 

ÕPPEAASTA EESMÄRK

  • Õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse väärtuskasvatuse põhimõtteid läbi erinevate last toetavate metoodikate 

PÕHIMÕTTED NENDE TÄITMISEKS 

  • Õppe- ja igapäevategevustes kasutatakse erinevaid metoodikaid, mis toetavad lapse arengut ning õhinapõhist õppimist
  • Õppetegevuste ilmestamine erinevate it- ja nutivahenditega
  • Suunata lapsi märkama ümbritsevat keskkonda läbi igapäevategevuste, mängu, õppetegevuste ja aktiivõppemeetodite (õuesõpe, avastusõpe, õppekäigud).

Igal rühmal on lisaks 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

 

Lehte uuendati: 27/08/2020

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee