LASTEAIAST LAHKUMINE

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile Nimekirjast kustutamise avalduse

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda ja sealt väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18 [RT IV, 29.04.2015, 2]
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee