LASTEAIAST LAHKUMINE

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 109

 

Lehte uuendati: 08/04/2021

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee