ÕPPEKAVA

Liivalossi Lasteaia õppekava

Liivalossi Lasteaia õppekava aluseks on võetud Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

Tallinna Liivalossi Lasteaia õppekava on mõeldud nii personalile kui ka lastevanematele ja selle eesmärgiks on toetada ning täiendada perekondlikku kasvatust, püüdes tagada kvaliteetset päevahoidu ja alushariduse andmist.

Alushariduse all mõistame lasteaia kõikide laste kasvatuse ja õpetamise sisu, milleks on lapse kasvamise ja arenemise plaanipärane ja teadlik toetamine, et tagada iga lapse kvaliteetne kooliks ettevalmistamine ja vajalik kooliküpsus.

Lasteaia õppekava lähtub riiklikust õppekavast ning iga rühm koostab käesolevast lähtudes oma tegevuskava, mis arvestab rühma laste vajadusi, nende iga ja arengutaset. Tegevuses ja selle planeerimises on tähtsal kohal vanemate soovid ja kasvatusnägemused.

Koolieelses kasvatuses  on peamiseks kasutatavaks vahendiks mäng. Suurim tähtsus on lapse oma mängul, kus ta arendab peale fantaasia ja loovuse ka muid tähtsaid oskusi, nagu keelelisi, sotsiaalseid ja probleemide lahendamise oskusi. Mäng on lapsele kõige loomulikum viis õppida, uurida, avastada ja kogeda uusi asju.

Iga laps areneb erineva kiirusega ja erinevused laste vahel võivad olla suured. Eeskuju võim on suur: laps õpib end samastama täiskasvanute ja teiste lastega, jäljendades nende suhtumist, kombeid ja harjumusi ning käitumist erinevates  olukordades.

 

Kasvamiseks on vaja rahu ja aega.

Ei saa loota, et midagi kasvaks põllul,

mida vahetpidamata küntakse.

Täies mahus saab õppekava vaadata  SIIT

 

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee